Nákupní KOŠÍK

 1) Položky v objednávce: 
  Kusů Obj. Kód Popis Cena za kus Celkem Cenová skupina  

          

Suma: 

Minimální hodnota objednávky musí být 500 Kč, nebo je částka na tuto cenu navýšena !

Celkem bez DPH500,00 Kč
DPH105,00 Kč
Celkem s DPH605,00 Kč

 2) Dodací podmínky    :  Zboží zasíláme na dobírku Profibalíkem a dodací podmíny se řídí našimi obchodními podmínkami

V případe uvedení čísla zákazníka, zasíláme zboží na fakturu.


 3) Fakturační údaje : 
Jméno a příjmení:
Firma :
Číslo zákazníka :při jeho zadání je automaticky platba na fakturu
(číslo je uvedeno na naší faktuře v hlavičce odběratele)
Ulice:IČO:
Město:DIČ:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Tučně jsou označeny povinné údaje


 4) Poznámka k objednávce / adresa dodání, termín, ...    : 


Všeobecné obchodní podmínky

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Alcomex Spring Works, s.r.o., se sídlem Modřická 70, 664 48 Moravany u Brna, IČ 25592742, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresu, IČO, DIČ fyzické osoby, Dodací adresu, Jméno, Příjmení, Číslo bankovního účtu, Email, Telefon, 5 let následujících po roce, kterého se týkají. Tyto údaje zpracováváme za obchodními reklamačními účely.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@alcomex.cz nebo na sídlo naší společnosti: Alcomex Spring Works, s.r.o., Modřická 70, 664 48 Moravany u Brna.
Všeobecné obchodní podmínky